Apoa eta oilarra

Oharra : autorearen identifikazioa eskas.

Apoa eta oilarra

Oilarra :

Agur apoa !

Apoa :

Agur oilarra !

Oilarra :

Norat zoaz jauzika hola ?

Apoa :

Errekalat, arrautze errütera.

Oilarra :

O, zer aho haundia düzün apoa.

Apoa :

Üilü eta eltxoen hobeki atzamaiteko eta zük, zentako düzü moko fin hori?

Oilarra :

Ogi eta arto bihien hobeki jateko.

Apoa :

Errazü oilarra, nün da errekako bidea ?

Oilarra :

Hortxe berean düzü, apoa, bi jauziz, han zira.

Apoa :

Eskerrik hanitx oilarra!

Oilarra :

Ez da zerik apoa!

Apoa eta oilarra