Atmoseferaren kozadüra

Atmosferaren kozadüra
Zer da antmosfera?
Arnasten dugun airea; toposfera
Ozono geruz; babesten gaituen geruza
Atmosfera kozadüra
Kutsatzaileak, aurkako ekimenak, ozono geruzako zuloaren ondorioak, nola lagun?
Irudiekin.