Eskolan baizik ez erabiltzeko

Dokumentu hau klasean baizik ez daiteke erabili.

Document à n’utiliser qu’en classe.