Tavernier Fisika eta Teknologia - CE1 - Lanetako kaiera - zubereraz

Bordas argitaletxeko Tavernier bildumaren itzulpena.

Ikus gida pedagogikoa frnatsesez

Aurkibidea

 Aizea nontik horra da ?
 Bi tresna aizearen ezagützeko
 Botilla hauk agiazki hütsik direa ?
 Jaisgailüan goiti eta behera
 Zer tenperatüra irakurtzen düzü ?
 Termometro hau nola dabila ?
 Tenperatüra meteorogian
 Hura, karrua eta elürra
 Hur ikusezina
 Ontzien ibilaldia
 Pilarekin eta anpularekin zer egin ?
 Denak elektrizitatearen beharretan
 Eraikin egile bazina...
 Paperezko zübü bat eraik bazeneza !
 Akrobata hain trebeak !
 Egütegi jeinütsüak
 Egüberriko izeia
 Fantesia zonbait Egerrikari
 Maska bat egizu
 Gatz-orezko gaüza libertigarriak
 Gazna karrakatüa egizü
 Helbürü pedagogikoak

Zientziak eta teknologia - Teknologia Fitxategiak Tavernier bilduma CE1 - 2. urtea