Atsedenaldian - antzerkia

Atsedenaldian
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

1. ikaslea: Otsotan jostatzen bagina?
2. ikaslea: Bai! Ni izanen naiz otsoa eta zuek bildotsak!
3. ikaslea: Bo... Nik ez dut lasterka aritzeko gogorik. Atzo futboleko trebaketa nuen eta gorputz guzia minberatua dut. Kartetan jostatzen bagina?
2. ikaslea: A ez! Aski egonak gara jarririk! Nik mugitzeko gogoa dut! Futbolean ar gaitezen eta zu, akitua baldin bazara, atezain egizu.
3. ikaslea: Berriz ni atezain? Azken aldian ere atezain nintzen.
1. ikaslea: Jakin behar da zer nahi duzun! (Pentsakor) Zer egin genezake… Uztaiak lerrokatuko ditugu eta errelebo gisa joan-jinak eginen ditugu. Aldizka eredua emanen dugu eta zuk gorputza minberatua baldin baduzu, so egoiten ahalko zara.
2. ikaslea: Bai eta uztaiak mugituko ditugularik beren lekuan ezarriko dituzu. Bazaizu?
3. ikaslea: Ados baina arratsalde honetan nik dut jokoa hautatuko. Are, non dira uztaiak?
Driiiiiiiiii……
Irakaslea: Tenorea dugu! Sartzen gara!
1. ikaslea: Zer? Jadanik?
2. ikaslea: Ez dugu astirik ukan jostatzeko!
Irakaslea: Bistan dena! Atsedenaldi guzia eztabaidan pasatua duzue! Are! Lanera orain!

Jokalariak: Hiru ikasle eta irakaslea
Autorea: Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: Ikas
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

Euskara PDF Antzerkiak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Helduen erakaskuntza