Bertsoen egiten - Pilota eta errugbia

"Boneta eta txapela" bertsoetan bezala, elgarrizketa bat bertsoz emanen dugu guk ere.

I. Lehenik GAIA hautatu behar dugu. Adibidez, pilota eta errugbia.

II. Gaia zein izanen den deliberatu ondoan, ELGARRIZKETA osatu behar dugu bi pertsonaien artean.

III. Elgarrizketa laburtzen duten erranaldiak hautatu eta 13 (7+6) SILABAko erranaldiak eginen ditugu. Erranaldi bakoitza bertso baten azken lerroa izanen da eta bertso horren errima ezarriko du.

- (...) agur, nola zira? / (...) pilota partida
- Neska ttikiak dira eta ez gizonak
- Lodiak belarrean behiak bezala
- Ez dituzu bereizten lodia ta azkarra
- Drogak hartuz errex da azkar izatea
- Kontrolak badituzte errugbian ere
- Zu beti errugbian eta ni pilotan

IV. Erranaldiko azken hitzarekin hoskideak diren hitzen zerrenda osatuko dugu, ahalik eta luzeena.

V. Errimadun hitz horiekin bukatzen diren erranaldiak atzemanen ditugu, gaiari lotuak.

VI. Erranaldi horiek 13 silabatan moldatuko ditugu.

VII. Ditugun erranaldietan egokienak hautatuko ditugu gure azken puntuarentzat.

VIII. 4-7 urratsak bertso bakoitzarentzat eginen ditugu.

IX. Bertsoak bukatu ondoan berriz irakurriko ditugu, zuzentzeko zerbait ikusten ote dugun.


(...) AGUR, NOLA ZIRA?

partida
begira
ogitegira
dira
ari da
biba
segida
kadira
herrira
mendira
atzoko partidari egon naiz begira
ekarriko ditugu onenak herrira
ikusi ote duzu pilota partida
zu bezala heldu naiz ni ogitegira
(...) hoberenak dira

NESKA TTIKIAK DIRA ETA EZ GIZONAK

onak
Baionak
pertsonak
egonak
oinak
kotoinak
denbora gehienean kadiran egonak
jokalari azkarrak baditu Baionak
lohian ez dituzte busti nahi oinak
min hartzeko beldurrez eskuan kotoinak
pilotari horiek ez dira hain onak

LODIAK BELARREAN BEHIAK BEZALA

argala
azala
itzala
dudala
pala
Xala
hala
ahala
alha
ala
apala
bala
uhala
eginahala
ber(e)hala
zabala
ostirala
ageri da gogoko dutela hok alha
argi guziek dute ondoan itzala
berriz xutitzen dira erori ahala
entzun ezazu nire iritzi apala
erorita ez dira xutitzen berhala
errugbilarietan bat ez da argala
gizon handiak dira Gonzalez ta Xala
irainei behar diet erantzun berhala
pilotari bikainak Gonzalez ta Xala
zure hoiek ez dira hezur ta azala

EZ DITUZU BEREIZTEN LODIA TA AZKARRA

beharra
nigarra
belarra
zaharra
bakarra
indarra
zakarra
senarra
txarra
(indi)oilarra
patarra
izarra
ttattarra
azkaindarra
sagarra
xingarra
giharra
errugbian artzeko behar da indarra
gure jokalariek badute indarra
irabazi dituzte urre ta zilarra
isilaraziko dut ondoko oilarra
jaten dute irrisa ta indioilarra
kukurruka ari da ondoan oilarra
zitzi guti dute ta nasaiki indarra

DROGAK HARTUZ ERREX DA AZKAR IZATEA

katea
atea
ahatea
joatea
bakea
patea
jatea
edatea
erratea
ematea
hobeki ibiltzen da lasterka ahatea
hortako ez da aski irrisa jatea
maite dute gibela ta ere patea
partida elgar joka ta gero bakea
zerrien gisa dute lohia maitea

NI BETI ERRUGBIAN ETA ZU PILOTAN

hortan
hontan
lotan
frangotan
askotan
sokan
borrokan
Europan
errotan
arropan
arrokan
alferretan hasiak gara gu borrokan
beraz aitzina ere segi zagun hortan
ez da zu bezalako koskarik Europan
eztabada hau bera ukana frangotan
gure ikuspunduak ezarri bertsotan
pilotariak dira amaren altzotan
ta errugbilariak zelaian borrokan

PILOTA ETA ERRUGBIA

- Airea: Boneta eta txapela
- Hitzak 34-ko ikasleek
- 2006-2007

Aspaldiko laguna, agur, nola zira?
Zu bezala heldu naiz ni ogitegira.
Ikusi ote duzu pilota partida?
Olaizola anaiak hoberenak dira.
 
Pilotari horiek ez dira hain onak
Lohian ez dituzte busti nahi oinak
Min hartzeko beldurrez eskuan kotoinak
Neska ttikiak dira eta ez gizonak.
 
Gizon handiak dira Gonzalez ta Xala
Zure horiek ez dira hezur ta azala
Erorita ez dira xutitzen berhala
Lodiak belarrean, behiak bezala.
 
Isilaraziko dut ondoko oilarra
Gure jokalariek badute indarra
Jaten dute irrisa ta indioilarra
Ez dituzu bereizten lodia ta azkarra.
 
Partida elgar joka ta gero bakea
Hortako ez da aski irrisa jatea
Maite dute gibela ta ere patea
Drogak hartuz errex da azkar izatea.
 
Pilotariak dira amaren altzotan
Ta errugbilariak zelaian borrokan
Ez da zu bezalako koskarik Europan
Ni beti errugbian eta zu pilotan.
Arte heziketa - Arteen historia ODT / DOC bertso Kolegioa - 6.a Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a

CC-by-nc-sa