Mugagabe

(fr) indéfini /
Euskal gramatikan, izen sintagmaz mintzatuz, mugatzailerik ez duena; deklinabide? motez mintzatuz, artikulu marka tartekatu gabe itsasten dena.
Deklinabide mugagabea?. Zenbatzaile zehaztugaberen bat, hots, zenbait, hainbat eta kidekoren bat agertzen duten izen sintagmak mugagabeak dira.
Ikus Euskaltzaindiaren hiztegia