Adjektiboa

Izen sintagman, zena nolakoa den adierazten eta zehazten duen hitza. Euskal gramatikan, funtzio hori betetzen duten bi hitz mota bereizten ditu Euskaltzaindiak: izenlagunak? (-ko, -en edo -tar atzizkia harturik izenaren ezkerraldean direnak: mendiko belarra, mendien goratasuna; menditar gudariak); izenondoak? (berez adjektiboaren? funtzioa duten, eta izenaren eskuinaldean ematen diren hitzak: etxe handi batzuetan, gizon azkarrak, haur eder bat...)