HaraMat CE2 - Material fotokopiagarria zubereraz - Iruzkin