Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
bakarkako bateko unité isolée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bakoiti impair Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bakoitzeko, laguneko par personne Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balantza, pisugailu ed. balance Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balantze-ekuazio équation-bilan Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balio valeur (définie) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balio hurbildu valeur approchée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balio zehatz valeur exacte Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balio, magnitude valeur, grandeur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
balioetsi, balioztatu, ebaluatu, baloratu évaluer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baliogabeko inutile Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baliogabeko datu donnée inutile Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baliokide équivalent Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baliokidetasun, baliokidetza équivalence Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baliozkotasun, baliotasun, balio validité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banaketa distribution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banaketa, partiketa répartition Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banakor distributif Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banakortasun ed. distributivité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barnatasun, sakonera profondeur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barnatu, menperatu s'approprier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barne da, barneko da appartient à Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barne, barneko inclus Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barneko izan (irudi baten) ed. appartenir à (une figure) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barneko izan (zuzen baten) ed. appartenir à (une droite) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barra barre Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barra-diagrama, zutabe-diagrama diagramme à barres Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barreiadura-ezaugarri caractéristique de dispersion Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barreiadura, dispertsio, sakabanatze dispersion Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barruti (info.) plage (info.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
basihizi fauve Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bat egin, bat etorri coïncider Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bat egin, bat izan être confondu Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bateko (numerazio) unité (numération) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bateko-kubo cube-unité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bateratu mettre en commun, additionner Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batez beste moyenne (en) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batez besteko (izlag.) moyen(ne) (adj.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batez besteko abiadura, batez besteko zalutasun vitesse moyenne Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batezbesteko (iz.), batez besteko (iz.) moyenne (n.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batezbesteko haztatu, batezbesteko ponderatu moyenne pondérée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batu sommer, additionner Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batuketa addition Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batuketako idazkera écriture additive Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batuketazko deskonposaketa ed. décomposition additive Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batura somme Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batura-bektore vecteur somme Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batze propietate ed. propriété additive Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
batzea réunion Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bazkaltiar (ikastetxe batean) demi-pensionnaire (dans un établissement scolaire) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)