Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
izendatu (puntuak...), enuntziatu (erregela bat...) citer (des points…), énoncer (une règle…) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
izendatu citer, désigner, nommer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
klase classe Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
sailkapen classement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
sailkatu classer, ranger Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
sailkagailu ed. classeur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
teklatu clavier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bezero client Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
iltze clou Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
pailazo clown Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ozkatu ed. (erantzun egokia), euz. hozkatu cocher (la bonne réponse) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
gurutzatu (laukitxo bat) cocher (une case) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kozikliko ed. cocyclique Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kodeketa codage Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kodetu coder, codifier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
koefiziente coefficient Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
proportzionaltasun-koefiziente coefficient de proportionnalité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
koefiziente zuzentzaile ed. coefficient directeur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
koefiziente biderkatzaile ed. coefficient multiplicateur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
koherentzia cohérence Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bat egin, bat etorri coïncider Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kolektore collecteur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bilduma collection Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
itsasi, euz. itsatsi, kolatu coller Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zutabe colonne Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
margotu colorier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kolorimetria colorimétrie Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zenbat...da, zenbat...dira combien Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konbinazio combinaison Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
iruzkin commentaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azaldu, iruzkina egin, iruzkindu commenter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
komun commun Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
trukakortasun commutativité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alderaketa, erkaketa, konparazio comparaison Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konpas compas Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
osagai complément Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
n-ren osagai complément de n Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
osatu compléter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
simetriaz osatu compléter par symétrie Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konplexu compliqué Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konposatu composé(e) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
translazio-konposizio composée de translations, composition de translations Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konposatu composer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
konposizio composition Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore-konposizio composition de vecteurs Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kontaketa comptage Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
n-rainoko kontaketa comptage jusqu’à n Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kontatu, zenbatu compter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kontagailu compteur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zentrokide concentrique Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)