Teknologia

1163 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
daratulu perceuse Teknologia
Teknologia 2. mailan
daratulu elektriko perceuse électrique Teknologia
Teknologia 2. mailan
daratulu ttipi petite perceuse Teknologia
Teknologia 2. mailan
datu literal, testu-datu donnée textuelle Teknologia
Teknologia 2. mailan
datu zifratu, zenbakizko datu donnée chiffrée Teknologia
Teknologia 2. mailan
deabru diable Teknologia
Teknologia (1. maila)
definizio-marrazki dessin de définition Teknologia
Teknologia 2. mailan
dendari couturier(e) Teknologia
Teknologia (1. maila)
deribazio zirkuitu circuit en dérivation Teknologia
Teknologia (1. maila)
deskribapen description Teknologia
Teknologia 2. mailan
desplazamendu-teklak touches de déplacement Teknologia
Teknologia 2. mailan
destorlojagailu tournevis Teknologia
Teknologia 2. mailan
detektagailu détecteur Teknologia
Teknologia (1. maila)
detekzio détection Teknologia
Teknologia 2. mailan
diagrama cartesiar, marra-diagrama diagramme cartésien Teknologia
Teknologia 2. mailan
diagrama zirkular diagramme circulaire, diagramme à secteurs Teknologia
Teknologia 2. mailan
dibertigarri amusant Teknologia
Teknologia (1. maila)
dilista lentille (plante) Teknologia
Teknologia (1. maila)
diodo diode Teknologia
Teknologia 2. mailan
diodo argi-igorle (LED) diode électroluminescente Teknologia
Teknologia 2. mailan
dirdiratsu scintillant Teknologia
Teknologia (1. maila)
dirdiratu briller Teknologia
Teknologia (1. maila)
dirdizari clignotant Teknologia
Teknologia (1. maila)
disolbaezin insoluble Teknologia
Teknologia (1. maila)
disolbagarri soluble Teknologia
Teknologia (1. maila)
disolbatu dissoudre Teknologia
Teknologia (1. maila)
doikuntza réglage Teknologia
Teknologia (1. maila)
dokumentu tekniko document technique Teknologia
Teknologia 2. mailan
domino elektriko domino électrique Teknologia
Teknologia (1. maila)
draisiana draisienne Teknologia
Teknologia (1. maila)
dranbal écrou Teknologia
Teknologia 2. mailan
dutxulu robinet Teknologia
Teknologia (1. maila)
ebaketa coupe Teknologia
Teknologia 2. mailan
ebaketa higidura mouvement de coupe Teknologia
Teknologia 2. mailan
ebaketa itxura coupe Teknologia
Teknologia (1. maila)
ebaki couper Teknologia
Teknologia 2. mailan
ebakidura itxura vue en coupe Teknologia
Teknologia (1. maila)
ebakidura-itxura coupe Teknologia
Teknologia (1. maila)
edalontzi gobelet Teknologia
Teknologia (1. maila)
eduki contenu Teknologia
Teknologia (1. maila)
egiaztatu vérifier Teknologia
Teknologia (1. maila)
egile réalisateur Teknologia
Teknologia 2. mailan
egimolde procédé Teknologia
Teknologia 2. mailan
eginkizun tâche Teknologia
Teknologia 2. mailan
egiptoar égyptien Teknologia
Teknologia (1. maila)
egitura-eskema schéma structurel Teknologia
Teknologia 2. mailan
eguarte journée Teknologia
Teknologia (1. maila)
eguzki-izpi rayon solaire Teknologia
Teknologia (1. maila)
eguzki-labe four solaire Teknologia
Teknologia (1. maila)
eguzki-oren heure solaire Teknologia
Teknologia (1. maila)