Euskara / Literatura

707 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
Izitua da. Il / Elle a peur. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Erosten du. Il / Elle achète. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Grapatzen du. Il / Elle agrafe. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Deitzen du. Il / Elle appelle. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Heldu da. Il / Elle arrive. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Ureztatzen ari da. Il / Elle arrose. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Urtatzen ari da. Il / Elle arrose. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Estekatzen du. Il / Elle attache. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Goaitatzen du. Il / Elle attend. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Igurikatzen du. Il / Elle attend. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Edaten du. Il / Elle boit. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Brikolatzen ari da. Il / Elle bricole. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Panpina gordetzen du. Il / Elle cache une poupée. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Kantatzen ari da. Il / Elle chante. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Kantatzen du. Il / Elle chante. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Kolatzen du. Il / Elle colle. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Lasterka dabil. Il / Elle court. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Oihuka ari da. Il / Elle crie. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Dantzan ari da. Il / Elle danse. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Urratzen du. Il / Elle déchire. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Inguruz-inguru mozten du. Il / Elle découpe. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Jausten da. Il / Elle descend. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Marrazten ari da. Il / Elle dessine. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Ematen du. Il / Elle donne. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Lo da. Il / Elle dort. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Idazten ari da. Il / Elle écrit. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Sartzen da. Il / Elle entre. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Mezu elektronikoa igortzen du. Il / Elle envoie un message électronique. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Gutuna igortzen du. Il / Elle envoie une lettre. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Gustuan da. Il / Elle est calme. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Lasai da. Il / Elle est calme. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Haserre da. Il / Elle est en colère. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Kexu da. Il / Elle est en colère. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Nekatua da. Il / Elle est fatigué(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Alai da. Il / Elle est gai(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Atsegina da. Il / Elle est gentil(le). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Gisakoa da. Il / Elle est gentil(le). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Handia da. Il / Elle est grand(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Lodia da. Il / Elle est gros(se). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Dohatsu da. Il / Elle est heureux(se). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Zoriontsu da. Il / Elle est heureux(se). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Dohakabe da. Il / Elle est malheureux(se). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Malerus da. Il / Elle est malheureux(se). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Gaixtoa da. Il / Elle est méchant(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Mehea da. Il / Elle est mince. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Ttipi-ttipia da. Il / Elle est minuscule. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Ttipia da. Il / Elle est petit(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Irritsu da. Il / Elle est souriant(e). Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Ilun da. Il / Elle est triste. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
Triste da. Il / Elle est triste. Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa