Kirola

251 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
kokoriko accroupi Kirola
kono cône Kirola
konotxo plot Kirola
kontrajoko antijeu Kirola
kopa coupelle Kirola
kordokarazi déstabiliser Kirola
kulunkatu balancer (se) Kirola
lastatu lesté, lester Kirola
lasterkaldi course (action) Kirola
lasterkatze joko jeu de poursuite Kirola
lasterketa course (discipline) Kirola
lasterketa-lerro couloir Kirola
lata latte Kirola
lauhazka, apoka à quatre pattes Kirola
lekualdatu (da/du) déplacer/se déplacer Kirola
lekuko témoin Kirola
lepo-gibel nuque Kirola
lerragaitz antidérapant Kirola
lerratoki patinoire Kirola
listari ficelle Kirola
lokomozio locomotion Kirola
lotura birakari émérillon Kirola
lurreratze réception Kirola
lurreratze tapiz tapis de réception Kirola
luzera jauzitoki sautoir en longueur Kirola
luzera-jauzi saut en longueur Kirola
mailu marteau Kirola
markatu matérialiser Kirola
marmoka méduse Kirola
maskor coquillage Kirola
mediku-baloi médecine-ball Kirola
moteltzea (aurtikitzea) amortir (lancer) Kirola
motzondo souche d’arbre Kirola
mugimendu-segida enchaînement Kirola
neurtzeko xingola ruban de mesure Kirola
norabide direction Kirola
norbaiti oreka galarazi déséquilibrer (qqn) Kirola
odometro odomètre Kirola
ohiko talde-joko jeu collectif traditionnel Kirola
oin juntoz pieds joints (à) Kirola
oldar-lasterkaldi course d’élan Kirola
oldarra (hartu) élan (prendre) Kirola
oreka-barra poutre Kirola
orientazio lasterketa course d’orientation Kirola
oztopo lasterketa course d’obstacles Kirola
pareta-barra espalier Kirola
patinaketa patinage Kirola
pilota lastatu balle lestée Kirola
pirripitaka joan/ibili rouler Kirola
pisu poids Kirola