Teknologia

1163 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
abiaburuko egoera état initial Teknologia
abiadura vitesse Teknologia
abis vis Teknologia
abisa vis Teknologia
abortza dérive Teknologia
adreilu brique Teknologia
agertu révéler Teknologia
agertzaile révélateur Teknologia
agindu ordre Teknologia
agiri relevé (subs.) Teknologia
ahalbide moyen Teknologia
aingeruen kariloi carillon des anges Teknologia
aingura ancre Teknologia
aire bahitu air emprisonné Teknologia
aire-ganbera chambre à  air Teknologia
aitzinamendu progrès Teknologia
aitzinapen higidura mouvement d’avance Teknologia
akats erreur Teknologia
akats défaut Teknologia
akotazio cotation Teknologia
aktibitate activité (champ de) Teknologia
akuario aquarium Teknologia
aldaezinezko impossible à  modifier Teknologia
aldarte phase (lunaire) Teknologia
aldatze commutation Teknologia
alderantzikatu inverser Teknologia
alegiazko eredu modèle virtuel Teknologia
aleroi aileron Teknologia
aliketak pinces Teknologia
aliketak pince universelle Teknologia
alki établi Teknologia
alternadore alternateur Teknologia
altzairu acier Teknologia
altzairu acier Teknologia
altzairu-ile laine d'acier Teknologia
aluminio aluminium Teknologia
amankomun commun Teknologia
anemometro anémomètre Teknologia
anpula ampoule Teknologia
anpula ampoule électrique Teknologia
antolaketa (info) ordonnancement Teknologia
Antzinate Antiquité Teknologia
Antzinate Antiquité Teknologia
apaldu baisser Teknologia
apaltze remise (ristourne) Teknologia
aprendiz apprenti Teknologia
arau norme Teknologia
arau règle Teknologia
arauturiko ikur symbole normalisé Teknologia
arazoaren ebazpen résolution (du problème) Teknologia