Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
...ra emana exposition (géo.) Zientziak
...rekin kontaktuan contact (en) Zientziak
...rekin lotu communiquer Zientziak
abardura ramure Zientziak
abelazkuntza /hazkuntza élevage Zientziak
abiadura vitesse Zientziak
ablazio ablation Zientziak
abortu avortement Zientziak
abozeta avocette (recurvirostra avosetta) Zientziak
adaburu houppier Zientziak
adar branche Zientziak
adar porroxka brin de bois Zientziak
adar-korapilo noeud Zientziak
adarkadura ramification Zientziak
adarkatu élaguer, ramifier Zientziak
Afrika Afrique Zientziak
agente ez ioniko agent non-ionique Zientziak
agerian utzi mettre en évidence Zientziak
agerrune clairière Zientziak
agindu commander Zientziak
aginte commande Zientziak
agorraldi étiage Zientziak
agregakin granulat Zientziak
ahaidetasun parenté Zientziak
aharrausika bâiller (adb.) Zientziak
ahate canard Zientziak
ahidura surmenage Zientziak
aho tranchant (le) Zientziak
aho bateko hodi tube borgne Zientziak
aho-hortzeriaren higiene hygiène bucco-dentaire Zientziak
aho-hortzeriaren osasunbide hygiène bucco-dentaire Zientziak
ahokatu emboîter Zientziak
ahuntz-praka giroflée (Cheiranthus sp.) Zientziak
ahuntz-sahats saule marsault Zientziak
ahur concave Zientziak
ahur (esku ahur) paume de la main Zientziak
aihen liane Zientziak
aihen zuri clématite (cematis) Zientziak
aihenzuri clématite (Clematis) Zientziak
ainara hirondelle Zientziak
ainarra, ilarka bruyère Zientziak
aintzira lac Zientziak
aire arnasketa respiration aérienne Zientziak
aire bota expirer Zientziak
aire botatze expiration Zientziak
aire botatze (bio) expiration (d'air) Zientziak
aire gune chambre à air Zientziak
aire hartze inspiration Zientziak
aire inguru milieu aérien Zientziak
aire-ganbera chambre à air Zientziak