Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
zilbor-hertze cordon ombilical Zientziak
Biologia (1. maila)
zilbor-heste cordon ombilical Zientziak
Biologia (1. maila)
zimeldu faner Zientziak
Biologia (1. maila)
zimenta ciment Zientziak
Biologia (1. maila)
zimitz punaise Zientziak
Biologia (2. maila)
zingira marécage Zientziak
Biologia (2. maila)
zintzur-heste trachée Zientziak
Biologia (1. maila)
ziri baguette Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zirkulazio bikoitz double circulation Zientziak
Biologia (2. maila)
zirkulazio orokor circulation générale Zientziak
Biologia (2. maila)
zirkulu polar-antartikoa cercle polaire antarctique Zientziak
Astronomia
zirkulu polar-artikoa cercle polaire arctique Zientziak
Astronomia
zirtzikaketa déchirure Zientziak
Biologia (2. maila)
zirtzikatu déchirer Zientziak
Biologia (2. maila)
zisne cygne Zientziak
Biologia (1. maila)
zisne / beltxarga cygne Zientziak
Biologia (1. maila)
zitoplasma cytoplasme Zientziak
SVT
zitriko agrume Zientziak
Jatea, mugitzea
zitu céréale Zientziak
Biologia (1. maila)
zizare ver de terre Zientziak
Biologia (2. maila)
zizare lombric Zientziak
SVT
zizter quartier (de fruit) Zientziak
Jatea, mugitzea
zodiako zodiaque Zientziak
Astronomia
zohikatz tourbe Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zohikaztegi tourbière Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zohitu mûrir Zientziak
Biologia (2. maila)
zokozorri cloporte Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zoofago zoophage Zientziak
Biologia (2. maila)
zorro poche Zientziak
Biologia (1. maila)
zoru sol Zientziak
Biologia (2. maila)
zoru / lurzoru / zola / lur sol Zientziak
SVT
zorupe sous-sol Zientziak
Biologia (2. maila)
zotz bouture Zientziak
Biologia (2. maila)
zozo merle Zientziak
Biologia (1. maila)
zozo merle noir (Turdus merula) Zientziak
SVT
zuhaitz fruitudun arbre fruitier Zientziak
SVT
zuhaitz gazte arbrisseau Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhaitz genealogiko arbre généalogique Zientziak
Biologia (1. maila)
zuhaitz hosto-erorkorrezko oihan forêt de feuillus Zientziak
SVT
zuhaitz hostoerorkor arbre à feuille caduque Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhaitz hostoiraunkor arbre à feuille persistante Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhaitz mota essence d’arbre Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhandor cornouiller (cornus mas) Zientziak
Biologia (1. maila)
zuhandor cornouiller Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhazti futaie Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhirin vermoulure Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zumalakar bourdaine Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zumar orme Zientziak
Biologia (2. maila)
zuntz fibre Zientziak
SVT
zur bois à travailler Zientziak
Ingurumena (1. maila)