Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
bizeps biceps Zientziak
Biologia (2. maila)
bizi inguru milieu de vie Zientziak
Biologia (2. maila)
bizi ohidurak habitudes de vie Zientziak
Biologia (2. maila)
bizi ziklo cycle de vie Zientziak
SVT
bizi-higiene hygiène de vie Zientziak
SVT
bizi-ingurune milieu de vie Zientziak
SVT
biziaren ziklo cycle de vie Zientziak
Biologia (1. maila)
bizidun être (vivant) Zientziak
Biologia (2. maila)
bizidun être vivant Zientziak
Biologia (1. maila)
bizidunen banaketa répartition des êtres vivants Zientziak
SVT
bizigune milieu de vie Zientziak
Biologia (1. maila)
bizikari vivace (plante) Zientziak
SVT
bizimolde mode de vie Zientziak
Biologia (2. maila)
bizkarkin parasite Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bizkarreko orno vertèbre du dos Zientziak
Biologia (1. maila)
bizkarrezur colonne vertébrale Zientziak
Biologia (2. maila)
bizkarrezur-muin moelle épinière Zientziak
SVT
bizkarroi armillaire Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bokale embouchure Zientziak
SVT
bolba volve Zientziak
SVT
boli ivoire Zientziak
Biologia (1. maila)
bolkanismo volcanisme Zientziak
Biologia (1. maila)
borroka biologiko lutte biologique Zientziak
Biologia (2. maila)
bost hostoko huntz vigne Zientziak
Biologia (1. maila)
botilaño canette Zientziak
Jatea, mugitzea
bozgoragailu haut-parleur Zientziak
SVT
brankiak branchies Zientziak
Biologia (2. maila)
brankiak / zakatzak branchies Zientziak
Biologia (1. maila)
brema brême (Abramis brama) Zientziak
SVT
bronkio bronche Zientziak
SVT
bronkioak bronches Zientziak
Biologia (2. maila)
bronkiolitis bronchiolite Zientziak
SVT
bronkiolo bronchiole Zientziak
SVT
buhardakatu émonder Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bular kaiola cage thoracique Zientziak
SVT
bulba vulve Zientziak
Biologia (2. maila)
bulkada déclenchement Zientziak
Biologia (2. maila)
bulkatu déclencher Zientziak
Biologia (2. maila)
bultzatu pousser Zientziak
Biologia (2. maila)
burmuin cerveau Zientziak
SVT
burmuinaren odoluste hémorragie cérébrale Zientziak
Biologia (2. maila)
burruntzi libellule Zientziak
Biologia (2. maila)
burruntzi tiki agrion Zientziak
Biologia (2. maila)
buru-hezur os du crâne Zientziak
Biologia (1. maila)
buru-zorri pou de tête Zientziak
Biologia (2. maila)
burutu réaliser (ex. un mouvement) Zientziak
Biologia (2. maila)
burutze réalisation Zientziak
Biologia (2. maila)
buruxka épi Zientziak
SVT
butilfenil butylphényl Zientziak
SVT
buzoka buse (Buteo sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)