Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
...ra emana exposition (géo.) Zientziak
Biologia (2. maila)
...rekin kontaktuan contact (en) Zientziak
Biologia (2. maila)
...rekin lotu communiquer Zientziak
Biologia (2. maila)
abardura ramure Zientziak
Ingurumena (1. maila)
abelazkuntza /hazkuntza élevage Zientziak
SVT
abiadura vitesse Zientziak
Biologia (1. maila)
ablazio ablation Zientziak
SVT
abortu avortement Zientziak
abozeta avocette (recurvirostra avosetta) Zientziak
Biologia (1. maila)
adaburu houppier Zientziak
Ingurumena (1. maila)
adar branche Zientziak
Biologia (1. maila)
adar porroxka brin de bois Zientziak
Ingurumena (1. maila)
adar-korapilo noeud Zientziak
Ingurumena (1. maila)
adarkadura ramification Zientziak
Ingurumena (1. maila)
adarkatu élaguer, ramifier Zientziak
Ingurumena (1. maila)
Afrika Afrique Zientziak
Biologia (1. maila)
agente ez ioniko agent non-ionique Zientziak
SVT
agerian utzi mettre en évidence Zientziak
Biologia (2. maila)
agerrune clairière Zientziak
Ingurumena (1. maila)
agindu commander Zientziak
Biologia (2. maila)
aginte commande Zientziak
Biologia (2. maila)
agorraldi étiage Zientziak
ura maleta
agregakin granulat Zientziak
SVT
ahaidetasun parenté Zientziak
Biologia (2. maila)
aharrausika bâiller (adb.) Zientziak
Biologia (1. maila)
ahate canard Zientziak
Biologia (1. maila)
ahidura surmenage Zientziak
Biologia (2. maila)
aho tranchant (le) Zientziak
Biologia (1. maila)
aho bateko hodi tube borgne Zientziak
Biologia (2. maila)
aho-hortzeriaren higiene hygiène bucco-dentaire Zientziak
Biologia (2. maila)
aho-hortzeriaren osasunbide hygiène bucco-dentaire Zientziak
Biologia (2. maila)
ahokatu emboîter Zientziak
Biologia (2. maila)
ahuntz-praka giroflée (Cheiranthus sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)
ahuntz-sahats saule marsault Zientziak
Ingurumena (1. maila)
ahur concave Zientziak
Biologia (2. maila)
ahur (esku ahur) paume de la main Zientziak
Biologia (1. maila)
aihen liane Zientziak
Ingurumena (1. maila)
aihen zuri clématite (cematis) Zientziak
Biologia (1. maila)
aihenzuri clématite (Clematis) Zientziak
SVT
ainara hirondelle Zientziak
Biologia (1. maila)
ainarra, ilarka bruyère Zientziak
Ingurumena (1. maila)
aintzira lac Zientziak
SVT
aire arnasketa respiration aérienne Zientziak
Biologia (2. maila)
aire bota expirer Zientziak
Biologia (2. maila)
aire botatze expiration Zientziak
Biologia (2. maila)
aire botatze (bio) expiration (d'air) Zientziak
Biologia (1. maila)
aire gune chambre à air Zientziak
Biologia (1. maila)
aire hartze inspiration Zientziak
Biologia (2. maila)
aire inguru milieu aérien Zientziak
Biologia (2. maila)
aire-ganbera chambre à air Zientziak
Biologia (1. maila)