Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
...ra emana exposition (géo.) Zientziak
...rekin kontaktuan contact (en) Zientziak
...rekin lotu communiquer Zientziak
« sans culotte » sans-culotte Historia - Geografia
(aire/burdinbide) lotura liaison (aérienne/ferroviaire) Historia - Geografia
(auto) galkadura embouteillage Historia - Geografia
(burdin) hari ziztadun barbelé (fil de fer) Historia - Geografia
(ekonomia) suspertze relance (économique) Historia - Geografia
(Erromako Inperioaren) mugak (Erromako Inperioko) mugak borne (limites) Historia - Geografia
(eski) oporleku station (de ski) Historia - Geografia
(kontrol) baliabide dispositif (de contrôle) Historia - Geografia
(lan) arduradun cadre (emploi) Historia - Geografia
(peko) errekara eraman ruiner Historia - Geografia
(tresna) joile instrumentiste, joueur Musika
abaila élan Kirola
abako abaque, boulier Matematika
abantaila atout, avantage Historia - Geografia
abantaila konparatibo avantage comparatif Historia - Geografia
abantaila sozialak avantages sociaux (hobari sozialak) Historia - Geografia
abantailatu privilégié Historia - Geografia
abantzu presque Matematika
abar branche Historia - Geografia
abardura ramure Zientziak
abelazkuntza /hazkuntza élevage Zientziak
abelazkuntza; abelzaintza élevage Historia - Geografia
abelgorri bétail bovin Historia - Geografia
abeltzain éleveur Historia - Geografia
abeltzaintza élevage du bétail Arteen historia
abelzuri bétail ovin Historia - Geografia
abendu décembre Euskara / Literatura
aberastasun ik. ondasun Historia - Geografia
aberastasun desorekak inégalités de richesse Historia - Geografia
aberastasun, ondasun richesse Historia - Geografia
abere ik. kabalak Historia - Geografia
abere larru peau de bête Historia - Geografia
abertzale patriote Historia - Geografia
abiaburuko egoera état initial Teknologia
abiaburuko, hasierako initial Matematika
abiadura vitesse Zientziak
abiadura vitesse Teknologia
abiadura aldagailu dérailleur Kirola
abiadura behera aldatu ed rétrograder Matematika
abiadura konstante vitesse constante Matematika
abiadura-lasterketa course de vitesse Kirola
abiadura, zalutasun vitesse Matematika
abiapuntu départ Matematika
abiarazle starter Kirola
abis vis Teknologia
abisa vis Teknologia
abisa vis Musika