Kirola

251 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
abaila élan Kirola
abiadura aldagailu dérailleur Kirola
abiadura-lasterketa course de vitesse Kirola
abiarazle starter Kirola
ahuspez sur le ventre Kirola
aireko baloi ballon de baudruche Kirola
aitzinatze progression Kirola
aitzinlari attaquant Kirola
aizturretan ari izan faire des ciseaux Kirola
alderantzizko bermakuntza appui renversé Kirola
alderatu décaler (se) Kirola
aldiberekotasun simultanéité Kirola
aldizka en alternance Kirola
aldizkako lasterketa course de relais Kirola
aldizkako marela relais marelle Kirola
almadia radeau Kirola
altxatu, goititu lever, élever Kirola
aniztu diversifier Kirola
apoka, lauhazka à quatre pattes Kirola
arnas botatze expiration Kirola
arnas hartze inspiration Kirola
arnasketa respiration Kirola
arrabol rouleau Kirola
ateko marra ligne de fond Kirola
aulki suediar banc suédois Kirola
aurkari adversaire Kirola
aurtiki lancer Kirola
aurtikitze eremu aire de lancer Kirola
aurtikitze libro lancer franc Kirola
ausazko aléatoire Kirola
axiroin, orkatila cheville Kirola
azal punpakor gaineko jauzi saut sur membrane rebondissante Kirola
baliza balise Kirola
barnatasun profondeur Kirola
barra barre Kirola
basaberetegi ménagerie Kirola
beheititu, apaldu baisser, abaisser Kirola
beherako jauzi saut vers le bas Kirola
bela voile Kirola
belaki mousse Kirola
belaki malda plan incliné (gym.) Kirola
Belaki-zilindro erdi aldaera variante demi-cylindre de mousse Kirola
belatz épervier Kirola
berezko spontané Kirola
bermatu (zerbaitetan) prendre appui (sur un objet) Kirola
berme, bermagailu appui Kirola
beroketa échauffement Kirola
bertigo vertige Kirola
besoa plegatuz aurtikitzea lancer à bras cassé Kirola
besoko brassard Kirola