Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
errefrakzio-angelu angle de réfraction Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
angelu zuzen angle droit Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
angelu nulu angle nul Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurkako angelu angle opposé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
angelu lau angle plat Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
angelu arrunt angle quelconque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
angelu betegarri angle supplémentaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alde baten angelu auzokide angles adjacents à un côté Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
txandakako kanpo-angeluak angles alternes-externes Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
txandakako barne-angeluak angles alternes-internes Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
erpinez aurkako angeluak angles opposés par le sommet Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
uztai anneau Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
apotema apothème Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barneko izan (zuzen baten) ed. appartenir à (une droite) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barneko izan (irudi baten) ed. appartenir à (une figure) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barne da, barneko da appartient à Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aplikazio application Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zenbakizko aplikazio application numérique Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aplikatu appliquer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
preziatu apprécier positivement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hurbildu (kalkulu) approché (calcul) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hurbiltze esperimental approche expérimentale Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
intuiziozko hurbilpen approche intuitive Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hurbildu approcher Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hurbildu (zenbaki bat) approcher (un nombre) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hurbilketa, hurbilpen approximation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zenbaki baten gehiagozko hurbilketa approximation d’un chiffre par excès Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
guti gorabehera approximativement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ubide aqueduc Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arku arc Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zirkulu-arku ed. arc de cercle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arbel, arbeltxo ardoise Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ertz arête Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
albo-ertz, alboko ertz arête latérale Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diru argent, monnaie Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
argudiatu argumenter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aritmetika (izena) arithmétique (nom) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
autobus geldiune arrêt d'autobus Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biribiltze, biribilpen arrondi Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biribildu arrondir Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ehunenetaraino biribildu gutiagoz arrondir au centième près par défaut Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
elkarretaratu assembler Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdinkatu assimilé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alderatu, erkatu, konparatu, parekatu assimiler à, comparer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
marrazkitzeko laguntzaile ed. assistant graphique Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
elkartu (x-ri y) associer (x à y) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
jeinutsuki ed. (baina “jeinu“ bai) astucieusement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
jeinutsu ed. (baina “jeinu“ bai) astucieux Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atelier ed. atelier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
igurikatu attendre Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)