Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
arrazional rationnel Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arrazoi (a/b) rapport (a/b) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arrazoinamendu, arrazoiketa raisonnement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arrazoinatu (euz. arrazoitu) raisonner Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arrisku risque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arrunt, edonolako, nolanahiko quelconque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arte écartement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arte, arteka intervalle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artekatu intercaler, encadrer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artekatze intercalation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artekatze, mugatze encadrement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arteko bilan bilan intermédiaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
askietsi se contenter de Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
asmatu m. h. buruan irudikatu imaginer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atal (berdintza baten) membre (d'une égalité) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atal (enuntziatu baten) partie (d'un énoncé) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ate-eskuleku poignée de porte Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atelier ed. atelier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aterabide, soluzio solution (d'un problème) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atorra chemise Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atxiki (iz.) retenue (n.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
atzerri étranger Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aulki, kadira chaise Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurkako alde côté opposé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurkako angelu angle opposé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurkitu, atzeman trouver Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurpegi face Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurrikusi euz. aurreikusi prévoir Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aurtiki, jaurtiki lancer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ausa, zori hasard Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
autobus geldiune arrêt d'autobus Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
automatizazio automatisation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
auzokide adjacent Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azalarazi faire expliciter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azaldu, esplikatu, argitu expliquer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azaldu, iruzkina egin, iruzkindu commenter Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azalera aire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azalera-unitate unité d'aire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azkoin écrou Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azpiki gigot Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azpimultiplo ed., azpi-anizkoitz ed. sous-multiple Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azpiulertu ed. sous-entendu Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azpizun, solomo filet Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azterketa interrogation écrite Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azterketa étude Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
azukre-arbendol dragée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
babeski gilet de sauvetage Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bageta (ogi) ed. baguette (pain) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baieztapen affirmation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
baieztatu affirmer, assurer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)