Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
...ra emana exposition (géo.) Zientziak
Biologia (2. maila)
...rekin kontaktuan contact (en) Zientziak
Biologia (2. maila)
...rekin lotu communiquer Zientziak
Biologia (2. maila)
« sans culotte » sans-culotte Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
(aire/burdinbide) lotura liaison (aérienne/ferroviaire) Historia - Geografia
Geografia 3.a
(auto) galkadura embouteillage Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
(burdin) hari ziztadun barbelé (fil de fer) Historia - Geografia
Geografia 4.a
(ekonomia) suspertze relance (économique) Historia - Geografia
Geografia Lizeoan
(Erromako Inperioaren) mugak (Erromako Inperioko) mugak borne (limites) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
(eski) oporleku station (de ski) Historia - Geografia
Geografia 3.a
(kontrol) baliabide dispositif (de contrôle) Historia - Geografia
Geografia 4.a
(lan) arduradun cadre (emploi) Historia - Geografia
Geografia 3.a
(peko) errekara eraman ruiner Historia - Geografia
Historia 4.a
(tresna) joile instrumentiste, joueur Musika
Basileus Basileus Historia - Geografia
Ephebia Ephébie Historia - Geografia
Ergastinak Ergastines Historia - Geografia
Han Han Historia - Geografia
Historia 6.a
Imperator Imperator Historia - Geografia
Historia 6.a
abaila élan Kirola
abako abaque, boulier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abantaila atout, avantage Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
abantaila konparatibo avantage comparatif Historia - Geografia
Geografia Lizeoan
abantaila sozialak avantages sociaux (hobari sozialak) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abantailatu privilégié Historia - Geografia
Geografia 3.a
abantzu presque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abar branche Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
abardura ramure Zientziak
Ingurumena (1. maila)
abelazkuntza /hazkuntza élevage Zientziak
SVT
abelazkuntza; abelzaintza élevage Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abelgorri bétail bovin Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abeltzain éleveur Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
abeltzaintza élevage du bétail Arteen historia
Arteen historia
abelzuri bétail ovin Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abendu décembre Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
aberastasun ik. ondasun Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aberastasun desorekak inégalités de richesse Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
aberastasun, ondasun richesse Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
abere ik. kabalak Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abere larru peau de bête Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
abertzale patriote Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abiaburuko egoera état initial Teknologia
Teknologia 2. mailan
abiaburuko, hasierako initial Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abiadura vitesse Zientziak
Biologia (1. maila)
abiadura vitesse Teknologia
Teknologia (1. maila)
abiadura aldagailu dérailleur Kirola
abiadura behera aldatu ed rétrograder Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abiadura konstante vitesse constante Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abiadura-lasterketa course de vitesse Kirola
abiadura, zalutasun vitesse Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)