Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
balore energetiko valeur énergétique Zientziak
Biologia (1. maila)
banaketa répartition Zientziak
Biologia (2. maila)
banako individu (animal) Zientziak
Biologia (2. maila)
baraila mâchoire Zientziak
Biologia (2. maila)
baraila os de la mâchoire Zientziak
Biologia (1. maila)
baratz armiarma épeire Zientziak
Biologia (2. maila)
baratze-armiarma épeire diademe (Araneus diadematus) Zientziak
SVT
barazki légume Zientziak
Biologia (1. maila)
bare limace Zientziak
Biologia (2. maila)
barne ernalketa fécondation interne Zientziak
Biologia (2. maila)
barne-belarri oreille interne Zientziak
SVT
barne-ernalketa fécondation interne Zientziak
SVT
barne-hezurdura squelette interne Zientziak
SVT
barrabil testicule Zientziak
SVT
barraskilo escargot Zientziak
Biologia (2. maila)
barraskilo escargot des bois Zientziak
Ingurumena (1. maila)
barreiagailu diffuseur Zientziak
SVT
barreiatze dispersion Zientziak
Biologia (2. maila)
barreiatze dissémination Zientziak
Biologia (1. maila)
barreiatze dispersion (graines) Zientziak
SVT
barruki étable Zientziak
SVT
barrunbe cavité Zientziak
SVT
basagerezitze merisier Zientziak
Ingurumena (1. maila)
basagurbe alisier (sorbus torminalis) Zientziak
Biologia (1. maila)
basajaun, basandere cerf-volant Zientziak
Biologia (2. maila)
basakatu chat sauvage Zientziak
Ingurumena (1. maila)
basamortutze désertification Zientziak
Ingurumena (1. maila)
basasagu mulot Zientziak
Biologia (2. maila)
basasagu mulot (Apodemus sylvaticus) Zientziak
Biologia (1. maila)
basihizi animal sauvage Zientziak
Biologia (2. maila)
baskularizatu vascularisé Zientziak
SVT
baso forêt Zientziak
Biologia (2. maila)
baso anemona anémone sylvie Zientziak
Ingurumena (1. maila)
baso landu (ustiatu) forêt cultivée (exploitée) Zientziak
Biologia (2. maila)
baso-igel gorri grenouille rousse (Rana temporaria) Zientziak
SVT
bateria batterie Zientziak
SVT
baxera vaisselle Zientziak
Biologia (1. maila)
bazkaleku pâturage Zientziak
Biologia (2. maila)
bazkatzeko aska mangeoire Zientziak
Biologia (1. maila)
begetatibo végétatif Zientziak
Biologia (2. maila)
begi bourgeon Zientziak
Biologia (2. maila)
begi œil Zientziak
Biologia (1. maila)
begi, ninika bourgeon Zientziak
Ingurumena (1. maila)
behaketa observation Zientziak
SVT
behar besoin Zientziak
Biologia (2. maila)
behardura / bihurdura entorse Zientziak
Biologia (1. maila)
beharrezko utile Zientziak
Biologia (1. maila)
beharrezko nécessaire Zientziak
Biologia (1. maila)
beharri oreille Zientziak
Biologia (1. maila)
behartu fouler Zientziak
Biologia (2. maila)