Biologia eta Geologia 6.a - Jarduerak

Liburuxka honetan, 6.eko biologia eta geologiako programen araberako jarduera multzo bat atzemanen duzu.

Argi da irakasleak jarduera praktikoak lehenetsi behar dituela bere ikasleentzat, baina bakarka edo taldean egiteko jarduera osagarriak proposatzen dituen euskarri hau tresna interesgarria da.

Liburuxka honen edukia, ikasgelako jardueren edo lan osagarrien euskarri izateko pentsatua da. Irakalsea bere pedagogiaren jabe izanki, momentu ezberdinetan proposa ditzake jarduera horiek, lan egoeren eta hautatu urraspidearen arabera (...)

Aurkibidea

{{{1. partea : Hurbileko ingurumenaren ezaugarriak eta bizidunen banaketa}}} - 1. Gure inguramena - 2. Ingurunearen ezaugarriak eta bizidunen banaketa (1) - 3. Ingurunearen ezaugarriak eta bizidunen banaketa (2) {{{2. artea : Ingurune baten populatzea}}} - 4. Ingurune baten populazio aldaketak urtaroen arabera - 5. Bizi-forma aldizkatzea eta bizidunen garapena - 6. landareen barreiatze formak : esporak eta haziak - 7. Hazien barreiatzea - 8. Hazien hozitzea eta ingurune baldintzak - 9. Lorea - 10. Haziaren eraketa - 11. Ingurunearen kolonizazioa eta ugalketa begetatiboa - 12. Aldaxkatzea eta probena - 13. Jendearen eragina inguruneen populazioan {{{3. partea : Bizidunen materiaren jatorria}}} - 14. Bizidunen hazkundea eta materia ekoizpena - 15. Elikatu behar da hazkundearen segurtatzeko - 16. Klorofiladun landareen beharra - 17. Klorofila gabeko bizidunen beharrak - 18. Materia lurzoruan nola usteltzen den - 19. Materia lurzoruan birziklatzen da {{{4. partea : Jendearen elikaduraren zerbitzuko praktikak}}} {{{** Elikagaiak ekoizti hazkuntzaren eta laborantzaren bidez}}} - 20. Hazkuntzaren eta laborantzaren balioa - 21. Abelkuntza zentzuz kudeatu behar da - 22. Laborantza zentzuz kudeatu behar da - 23. Hazkuntzaren ekoizpena hobetu - 24. Laborantzaren ekoizpena hobetu {{{** Elikagaiak ekoizti transformazio biologikoaren bidez}}} - 25. Transformazio biologiko baten ondorioa diren elikagaiak - 26. Elikagaien egiteko hartzidura {{{5. partea : Bizidunen aniztasuna, ahaidetasunak eta batasuna}}} - 27. Bioaniztasuna - 28. Zelula : bizidunen egitura-unitatea - 29. Bizidunen sailkapena - 30. Zientzien historia : zelulen aurkikuntza

Sarean

{{Lexikoak}} http://www.ikas.eus/spip.php?page=lexikoak&lang=eu&multzoa=SVT
Lurraren eta Biziaren Zientziak Fitxategiak SVT Geologia Inguramena bizidunak populatzea hazkundea haziak abelazkuntza Elikagaiak zelula Biologia Kolegioa - 6.a