Sagutxo Margotxo - Gidaliburua

Liburu honetan, Sagutxo Margotxo albumaren ustiapen bat proposatua da, agindu ofizalen arabera egina. Irakaslearen gida eta ikasleen jarduera fitxak baditu. Hiru parte antolatua dira :
- 1. zikloa (ttipiak, ertainak eta handiak) : zenbat saioko 3 sekuentzia
- 2. zikloa (CP-CE1) : gehienik 3 saioko 8 sekuentzia
- iksu arteak (ama eskolatik CM2ra) : margolaritza teknika nagusien inguruko jarduerak.

Aurkibidea

1. zikloko kaiera

1. sekuentzia : albumaren ezagutza

- albumean sartu
- azala ikertu
- Margotxoren problematikaren kontakizuna
- arrainarekilako topaketaren kontakizuna
- apoarmatuarekilako topaketaren kontakizuna
- flamenkoarekilako topaketaren kontakizuna
- sugearekilkao topaketaren kontakizuna
- gauenararekilako topaketaren kontakizuna
- hartzarekilako topaketaren kontakizuna

2. sekuentzia : ahoz eta idatziz ekoizten

- Hizkuntza jarduerak
- Idatzizko ekoizpen jarduerak

3. sekuentzia : soinu jokoak

- Bokalak ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
- Kontsonante batzuk ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
- Silabekin jostatu
- Kantuño errimatuak

Ebaluazioa

Gehigarriak

2. zikloko kaiera

1. sekuentzia : albumaren ezagutza

- azalaren ezagutza

2. sekuentzia : Margotxoren problematika

- Irakurketa eta ulemena
- Hizkuntzaren erabilera / idatzizko ekoizpena

3. sekuentzia : Arrainarekilako topaketa

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa

4. sekuentzia : apoarmatuarekilako topaketa

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera

5. sekuentzia : gatuarekilako eta flamenkoarekilako topaketa

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa

6. sekuentzia : sugearekilako eta gauenararekilako topaketa

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa

7. sekuentzia : hartzarekilako topaketa

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera

8. sekuentzia : adiskidantzazko harremana

- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera

Ikus arteen kaiera (1->3 zikloak

- Inpresionismoa eta espresionismoa
- Graffitia
- Kolore primarioak
- Elkartzeak eta collageak
- Lerroak eta puntuak abstrakzioan
- Irudikatu
- Klee eta itxurak
- Klimt eta dekorazioaren aberastasuna
- Kubismoa eta subjektua margolaritzan
- Puntillismoa eta zirkulu kromatikoa
- Arcimboldoren karikaturak
- Pop artea eta metaketa
- Ihes-lerroak perspektiban
- Gehigarriak

Euskara Arte heziketa - Arteen historia Fitxategiak Sagua Artea Arteen historia Besteekilako zabaltasuna Van Gogh Haring Mondrian Matisse Kandinsky Morrisseau Klee Miro Klimt Picasso Seurat Arcimboldo Warhol margolariak CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea