Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
album album Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
ALCA Ameriketako Merkataritza Askeko Eremua Zone de libre-échange des Amériques Historia - Geografia
Geografia Lizeoan
aldaezinezko impossible à  modifier Teknologia
Teknologia (1. maila)
aldagabe ed. invariant Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldagai variable (une) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldagai (estatistika) variable, caractère (statistique) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldaira déplacement Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
aldaka bassin Zientziak
Biologia (2. maila)
aldaka hanche Zientziak
Biologia (1. maila)
aldaketa changement Zientziak
Biologia (2. maila)
aldakuntza variation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldakuntza transformation, changement Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
aldaratze, leku aldatze euz. lekualdatze, desplazamendu déplacement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldarazi, eraldatu, transformatu transformer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldare autel Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aldarte phase (lunaire) Teknologia
Teknologia (1. maila)
aldarte disposition (manière d'être) Historia - Geografia
Historia 3.a
aldatu modifier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldatze commutation Teknologia
Teknologia 2. mailan
aldaxka rameau Zientziak
Biologia (1. maila)
aldaxkatze bouturage Zientziak
SVT
alde côté Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alde auzokide côté adjacent (à) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alde baten angelu auzokide angles adjacents à un côté Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldeberdin ed., aldekide, m. h. ekilatero équilatéral Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldebiko ik. ahobiko Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aldebiko batzorde; aldebiko batzorde kopurukide commission mixte-paritaire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
alderaketa, erkaketa, konparazio comparaison Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alderantzikatu inverser Teknologia
Teknologia (1. maila)
alderantzizko inverse Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alderantzizko bermakuntza appui renversé Kirola
alderantzizkotasun, itzulgarritasun réversibilité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alderatu décaler (se) Kirola
alderatu, erkatu, konparatu, parekatu assimiler à, comparer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldezkari champion Historia - Geografia
Historia 3.a
aldi berean simultanément Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldibereko simultané Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldiberekotasun simultanéité Kirola
aldiri banlieue Historia - Geografia
Historia 3.a
aldiz fois Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldizka en alternance Kirola
aldizkako lasterketa course de relais Kirola
aldizkako marela relais marelle Kirola
aldizkari magazine Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
aldizkatu alterner Zientziak
Biologia (1. maila)
aldizkatze alternance Historia - Geografia
Historia 3.a
aldizkatze; aldizkaketa alternance Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ale exemplaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
alegia ik. mito Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
alegiatxo; alegiaño fabliau Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)