Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
arroka roche Zientziak
SVT
arroka sedimentario roche sédimentaire Zientziak
SVT
arrokaren disolbatze / urtze dissolution de la roche Zientziak
SVT
arrokatsu rocheux/se Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
arroltze oeuf Zientziak
Biologia (1. maila)
arroltzetik sortze éclosion Zientziak
Biologia (1. maila)
arropa robe Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
arropa-denda magasin de vêtements Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
arropa-garbigailu lave-linge Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
arropa-garbigailu lave-linge Teknologia
Teknologia (1. maila)
arropa-pintzeta pince à  linge Teknologia
Teknologia (1. maila)
arrosa rose Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
arrosa ondo rosier Zientziak
Biologia (1. maila)
arrosa-leiho rosace Arteen historia
Arteen historia
arrosario belar chiendent Zientziak
SVT
arrosel dorade Zientziak
SVT
arrosondo rosier Zientziak
SVT
arrotz intrus Zientziak
Biologia (1. maila)
arrotz étranger Zientziak
Biologia (1. maila)
arrubi arrunta salamandre tachetée Zientziak
Ingurumena (1. maila)
arrunt, edonolako, nolanahiko quelconque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arta soin Zientziak
Biologia (1. maila)
arta handiko laborantza culture délicate Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
artaizturrak ciseaux (à tondre les brebis) Teknologia
Teknologia 2. mailan
artalde troupeau Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
arte chêne vert (Quercus ilex) Zientziak
Biologia (1. maila)
arte chêne vert Zientziak
Ingurumena (1. maila)
arte écartement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arte higikor art mobilier Arteen historia
Arteen historia
arte paleokristau; arte paleogiristino paléochrétien (art) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
arte, arteka intervalle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arteagatiko artea art pour l'art (l') Arteen historia
Arteen historia
artekatu intercaler, encadrer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artekatu espacer Teknologia
Teknologia (1. maila)
artekatze intercalation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artekatze, mugatze encadrement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
arteki fresko poitrine fraîche Zientziak
Biologia (1. maila)
arteki keztatu lard fumé Zientziak
Biologia (1. maila)
arteko bilan bilan intermédiaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
artelatz chêne liège Zientziak
Ingurumena (1. maila)
artelazki bouchon de liège Teknologia
Teknologia (1. maila)
artelazki liège Musika
artemurru cloison Teknologia
Teknologia (1. maila)
artemurru bikoiztu cloison de doublage Teknologia
Teknologia (1. maila)
arteria artère Zientziak
SVT
arteria koronario artère coronaire Zientziak
SVT
artikulazio articulation Zientziak
Biologia (2. maila)
artikulazioa articulation Zientziak
Biologia (1. maila)
artile laine Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
artile laine Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)