Historia - Geografia

2764 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila
bi aldeko bilatéral Historia - Geografia
Geografia 3.a
Biblia Bible Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bibliako arbaso biblique (patriarche) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bidazubi viaduc Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bide route Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bide garraio; bide karreuntza transport routier (leihor garraio) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bidegabekeria injustice Historia - Geografia
Historia 4.a
bidegile ik. aitzindarien espiritu Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bidegurutze carrefour Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bidegurutze croisement de chemins Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
bidesari péage Historia - Geografia
Historia 4.a
bidexka chemin Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bidezko merkataritza commerce équitable Historia - Geografia
Geografia 4.a
Bielorrusia Biélorussie Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bigarren saila secteur secondaire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bihi graine Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
bihurgailu convertisseur Historia - Geografia
Historia 4.a
bilakaera évolution Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bilaketa tresna moteur de recherche Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bilana ik. bilduma Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bilduma bilan (bilana) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bilketa-ekonomia économie de cueillette (harrapakin-ekonomia) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biltegi entrepôt Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biltzar assemblée Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biltzar réunion, rassemblement Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
Biltzar Assemblée Historia - Geografia
Historia 4.a
biltzar konstituziogile assemblée constituante Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bioteknologia biotechnologie Historia - Geografia
Geografia 3.a
biribil izond. arrondi(e) Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
birmoldaketa ik. erreforma Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
birmoldaketa reconversion Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bisa visa Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bisonte bison Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
Bizantzioko inperio empire byzantin Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizi itxaropen; bizi esperantza espérance de vie Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizi maila niveau de vie Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizimodu mode de vie Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizimodu; bizimolde mode de vie Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biziraute krisi; biziraute kinka crise de subsistance Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizitegi ik. egoitza Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizitegi ik. habitat Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizitegi kolektibo habitat collectif Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizitegi lakaindua; bizitegi barreiatua habitat dispersé (habitat lakaindua) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizitegi multzo handia grand ensemble Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizitegi-barra barre de logements Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizitegi, bizileku, bizitoki habitation Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
bizkar hegi (mendiko) ligne de crête (de montagne) Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
biztanle habitant Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biztanle, bizilagun, bizitzaile habitant Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
biztanleria population Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan