Historia - Geografia

2764 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
Behe-Egipto Egypte (Basse) (Egipto Behere) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Goi-Egipto Egypte (Haute) (Egipto Gain) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Egiptoar Egyptien Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
giza elementuak éléments humains (osagai gizatiak) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
berezko elementuak éléments naturels (berezko osagaiak) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elementu eraldatuak éléments transformés (osagai eradaltuak) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
abelazkuntza; abelzaintza élevage Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
hazkuntza estentsibo élevage extensif Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
lurgabeko hazkuntza élevage hors-sol Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
baltsamatu embaumer (gantzutu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
baltsamatzaile embaumeur (gantzutzaile) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ibaiaho embouchure Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
joankin; joaile émigrant (emigrante) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigrazio émigration Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigratu émigrer Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
inperio empire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Azken Inperioa Empire (Bas-) (Behe-Inperio) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Bizantzioko inperio empire byzantin Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
erdiko inperioak empires centraux (d’Europe) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
lan kordoka emploi précaire (lan prekario) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
sasoiko enplegu; sasoiko lan emploi saisonnier Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
sasoiko lanpostu emploi saisonnier (poste de travail) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
mailegu emprunt Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
barrendegi enclave Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
onkailu engrais (chimique) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ongarri engrais (naturel) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ongarri engrais (naturel) (gorotza) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eraikin multzo ensemble (grand) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eguzkiztapen ensoleillement Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
biltegi entrepôt Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa entreprise Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eskumenpeko enpresa entreprise filiale Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa pribatu entreprise privée Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa azpitratatzaile entreprise sous-traitante (tratuorde enpresa) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ingurumen environnement (giro) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
etxeko aurrezki épargne de ménage Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Aro klasiko époque classique Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Aro garaikide époque contemporaine Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Aro Helenistiko époque hellénistique Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
garbiketa épuration (depurazio) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ekuatore équateur Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
oreka équilibre Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
higadura érosion Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
lur higadura érosion du sol Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
esklabutza esclavage Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
esklabu esclave Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eremu espace (esparru) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
hiringuru bazter espace péri-urbain Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
baitezpadako eremu espace vital (hil ala biziko eremu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bizi itxaropen; bizi esperantza espérance de vie Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)