Historia - Geografia

2764 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
elikadura industria industrie-alimentaire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elikagai labore culture vivrière Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elikapen menpekotasun dépendance alimentaire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elikapen; elikatze alimentation (action) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elikatu nourrir Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
elikatze desegoki malnutrition (hazkurri desegoki) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elikatze-eskasa sous-nutrition (hazkurri-eskasa) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Eliza Eglise Historia - Geografia
(grezieratik ecclesia, biltzarra): fededunen biltzarra.
eliza ortodoxo église orthodoxe Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eliza-bular ik. abside Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eliza-saihets bas-côté Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elizbarne ik. nabe Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elkar-kudeantza cogestion Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elkarbizitza baketsu coexistence pacifique Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elkardependentzia interdépendance Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elkarragintze; elkargobernatze cohabitation Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
elkarrizketa soziala dialogue social Historia - Geografia
Geografia Lizeoan
elkarte ligue (association) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eltze pot Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
eltzegintza travail de poterie Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
elur golde chasse-neige Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
elur kanoi canon à neige Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
elur kirol sport d'hiver Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
elurte chute de neige Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
emaile ik. emankor Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emaitza ik. ekoizpen Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emaitza ik. uzta Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emaitza rendement Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emaitza gorako zitu céréale à haut rendement (zitu emankor) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emankor fertile Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emankor productif (emaile) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emendakin amendement (loi) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigrante ik. joankin Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigratu émigrer Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigratzaile migrant Historia - Geografia
Geografia 4.a
emigrazio émigration Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigrazio harat-hunatak; emigrazio fluxu flux migratoire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
emigrazioaren saldo solde migratoire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enbalditu invalide Historia - Geografia
Historia 3.a
enbaxada embassade Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
energia berriztagarri énergie renouvelable Historia - Geografia
Geografia 3.a
energia iturri source d'énergie Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enklabe enclave Historia - Geografia
Geografia 4.a
enklabe herrialde enclavé (pays) Historia - Geografia
Geografia 4.a
enpresa entreprise Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa azpitratatzaile entreprise sous-traitante (tratuorde enpresa) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa pribatu entreprise privée Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
enpresa transnazional entreprise transnationale Historia - Geografia
Geografia 4.a
epai sentence (erabaki) (HH4) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
epaiketa jugement Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan