Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
bedera un(e) chacun(e) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bederazka de un en un Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bederazkako prezioa, unitate-prezio prix à l'unité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
begiratu, behatu, so egin observer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
begiztatu, bistaratu repérer, visualiser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
beherakor décroissant Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
beheratze décroissance Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore vecteur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore nulu vecteur nul Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore-batura somme vectorielle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore-berdintza égalité vectorielle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektore-konposizio composition de vecteurs Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bektorearen ordezkari représentant du vecteur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdin égal, identique Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdinkatu assimilé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdintza égalité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdintza lerro ligne d’égalité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdintzaren atal membre de l'égalité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berdintzaren ezkerreko atal membre de gauche de l'égalité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bereizi séparer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berezi particulier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bereziki en particulier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berrantolatu réorganiser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berregin, errepikatu reproduire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berreketa puissance, élévation à une puissance Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretsi confirmer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretu élever à une puissance Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretura puissance Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretura (10en) puissance de 10 Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretura hamartar, hamarren berretura puissance décimale, Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretura oso puissance entière Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berretzaile exposant Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berrikusi réviser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berrikusketa révision Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
berrosatu reconstruire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bertikal vertical(e) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
betoi ed. béton Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga) TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
BEZa barne TTC (Toutes Taxes Comprises) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bezero client Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bi ekuazioko sistema bi ezezagunekin système de deux équations à deux inconnues Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bi sartzeko taula, m. h. sarrera bikoitzeko taula tableau à double entrée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bi zifrako zenbaki nombre à deux chiffres Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bider multiplié Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkadura produit Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkadura bikoitz double produit Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkadura gurutzatu produit en croix Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkadura-magnitude grandeur produit Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkagai, faktore facteur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkatu multiplier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)