Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
biderkatzaile multiplicateur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkatze propietate ed. propriété multiplicative Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderkatzeko taula, biderketa taula table de multiplication Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderketa multiplication Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biderketa lerroan multiplication en lignes Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bidoi bidon Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bihurtu (-tan /-tara), konbertitu (-tan /-tara) convertir (en) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bikoiti pair Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bilakaera, eboluzio évolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bilatu rechercher Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bildu, multzoak egin grouper Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bilduma collection Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
billete-banatzaile distributeur de billets Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biltegi, gordailu réservoir, bassin Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa (-zilindro) révolution (cylindre de) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-abiadura vitesse de rotation Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-ardatz axe de révolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-gainazal surface de révolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-kono cône de révolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-solido solide de révolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biraketa-zilindro cylindre de révolution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biribildu arrondir Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biribiltze, biribilpen arrondi Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
birtaldekatze regroupement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bistako évident, trivial Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bistaratu (pantailan) afficher Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bistaratu (pantailan), adierazi, seinalatu, markatu afficher, indiquer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bistaratze affichage Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bizi-iraupen durée de vie Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
biztanle-errolda recensement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bloke bloc Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
boata ed., kutxa boîte Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bolaerdi ed. demi-boule Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bolaluma, axota ed. stylo bille Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bolumen volume Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
botilatxo, flasko flacon Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
brebeta brevet Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
bururatu terminer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
burutu effectuer (un calcul, une opération) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
buruz, gogoz mentalement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
buruzko kalkulu calcul mental Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
byte bit Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
cartesiar cartésien Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
Cavalieri-ren perspektiba perspective cavalière Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
Celsius gradu degré Celsius Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
cm-ehunen centième de cm Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
datu donnée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
definizio définition Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
deformagarri ed. déformable Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
dekagono décagone Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)