Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
hortz-ore (euz. hortzetako pasta) dentifrice Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
abiapuntu départ Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
gainditu dépasser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aldaratze, leku aldatze euz. lekualdatze, desplazamendu déplacement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
higitu, lekualdatu, mugitu déplacer, se déplacer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
lekualdatu, higitu, mugitu déplacer, se déplacer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
mugitu, lekualdatu, higitu déplacer, se déplacer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
desordenan désordre (dans le) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
eskuhutsezko marrazki ed. dessin a main levée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
marraztu dessiner Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
deslotu détacher Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
determinatu, mugatu, zehaztu déterminer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
garapen développement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diagonal diagonale Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diagrama diagramme Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barra-diagrama, zutabe-diagrama diagramme à barres Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diagrama zirkular, sektore-diagrama diagramme circulaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zinta-diagrama diagramme en bandes Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diametroz aurkako diamétralement opposé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diametro diamètre Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diktaketa dictée Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
diferentzia, desbiderapen différence Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
kendura (emaitza) différence (emaitza) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
ez-nulu (zenbaki), 0 ez den zenbaki différent de 0 (nombre) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
neurri dimension Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
dimentsio (3 dimentsioko) dimension (en 3 dimensions) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
gutitze ed. diminution, réduction Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
norabide direction Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
barreiadura, dispertsio, sakabanatze dispersion Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
disko disque Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
oinarriko disko disque de base Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zerorekiko distantzia distance à zéro Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
frenatze-distantzia ed. distance de freinage Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
desberdin distinct, érent Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
billete-banatzaile distributeur de billets Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banakor distributif Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banaketa distribution Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
banakortasun ed. distributivité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
orotariko divers(e) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
era askotara diversement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatikizun dividende Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatitu diviser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatitzaile diviseur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatitzaile komun diviseur commun Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatitzaile jatorrak ed. diviseurs propres Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatigarritasun divisibilité Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatigarri divisible Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatiketa division Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hondarrekilako zatiketa, zatiketa hondardun division avec reste Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
zatiketa euklidear division euclidienne Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)