Matematika

1306 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
HAG ed. (hautu anitzeko galdeketa ed.) QCM (questionnaire à choix multiples) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
halaber également Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
halakoa non... ; ...izanik tel que... Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamarreko dizaine Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamarreko-barra barre-dizaine Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamarren dixième Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamarren (iz.) décimal (n.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamarren gainditze passage de la dizaine Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hamartar (izond.) décimal (adj.) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handiago supérieur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handiagotze agrandissement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handiena, gehieneko maximum, maximal(e) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handietsi surévaluer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handitasun diskretu ed. grandeur discrète Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
handitasun ordena m. h. magnitude ordena ordre de grandeur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hargailu (eguzki energiaren) panneau solaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
haril, erroilu, bilgarri, arrabol, rouleau Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
harpidetza abonnement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
harri xabal palet Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hautatu sélectionner Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hautu anitzeko galdeketa ed., hautu askotako galdeketa ed., (HAG) ed. questionnaire à choix multiples (QCM) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
haztapen, ponderazio pondération Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
haztatu soupeser Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
haztatu, ponderatu pondéré Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hedadura étendue Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hedatu étendre Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hein niveau, rang Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hertsiki strictement Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hertsiki handiago ed. strictement supérieur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hertsiki positibo ed. strictement (positif) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hertsiki ttipiago ed. strictement inférieur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
heterogeneo hétérogène Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hexagono hexagone Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hezle éleveur Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
higatu usé Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
higikari, mugikari mobile Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
higitu (puntu bat), mugitu (puntu bat), pilotatu piloter (un point) Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
higitu, lekualdatu, mugitu déplacer, se déplacer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hilabete-sari salaire Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hilabeteko, hileko, hileroko mensuel Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hipotenusa hypoténuse Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hipotesiz par hypothèse Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hiru arrazoi berdinen teorema ed. théorème des trois rapports égaux Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hiruki, triangelu triangle Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hirukote pitagorikoa ed. triplet pythagoricien Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
histograma, zutabe-diagrama histogramme Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hitzarmen, konbentzio convention Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hitzarmenez par convention Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hobetsi privilégier Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
hondar reste Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)