Teknologia

1163 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
eskema schéma Teknologia
Teknologia 2. mailan
eskema schéma Teknologia
Teknologia (1. maila)
Esku-argi lampe de poche Teknologia
Teknologia (1. maila)
esku-argi lampe de poche Teknologia
Teknologia (1. maila)
esku-argi lampe de poche Teknologia
Teknologia (1. maila)
esku-argi lampe de poche Teknologia
Teknologia (1. maila)
esku-xukagailu sèche-main Teknologia
Teknologia (1. maila)
eskuaira équerre Teknologia
Teknologia 2. mailan
eskuaira équerre Teknologia
Teknologia (1. maila)
eskulan main-d’œuvre Teknologia
Teknologia 2. mailan
eskuleku poignée Teknologia
Teknologia (1. maila)
eskusega scie égoïne Teknologia
Teknologia 2. mailan
eskuzerra scie à main Teknologia
Teknologia 2. mailan
espaloi trottoir Teknologia
Teknologia (1. maila)
espeka came Teknologia
Teknologia (1. maila)
esperimentu expérience Teknologia
Teknologia (1. maila)
estalki emballage Teknologia
Teknologia 2. mailan
estalki couvercle Teknologia
Teknologia (1. maila)
estalkiaren funtzio fonction de l’emballage Teknologia
Teknologia 2. mailan
estekatu lier Teknologia
Teknologia 2. mailan
estimatu estimer Teknologia
Teknologia (1. maila)
estimu-funtzio fonction d’estime Teknologia
Teknologia 2. mailan
estoka étau Teknologia
Teknologia 2. mailan
etekin bénéfice Teknologia
Teknologia 2. mailan
eten-puntua point d’arrêt (balance) Teknologia
Teknologia (1. maila)
etengailu interrupteur Teknologia
Teknologia 2. mailan
etengailu interrupteur Teknologia
Teknologia (1. maila)
etxetiko salmenta vente à domicile Teknologia
Teknologia 2. mailan
euli-sare film de moustiquaire Teknologia
Teknologia (1. maila)
euritako parapluie Teknologia
Teknologia (1. maila)
euskarri support Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezabagoma gomme Teknologia
Teknologia 2. mailan
ezantza essence Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezaugarri caractéristique Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezaupide repère Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezkata écaille Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezkilatto clochette Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezkutu bouclier Teknologia
Teknologia (1. maila)
ezpal copeau (bois, grand) Teknologia
Teknologia 2. mailan
ezponda talus Teknologia
Teknologia (1. maila)
eztainu étain Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-aldi phase de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-gama gamme de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-kontrol contrôle de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-muntaia montage de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-prozedura procédé de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
fabrikazio-prozesu processus de fabrication Teknologia
Teknologia 2. mailan
faktura facture Teknologia
Teknologia 2. mailan
fase phase Teknologia
Teknologia (1. maila)
filma babesle film protecteur Teknologia
Teknologia 2. mailan