Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
arrano aigle Zientziak
Biologia (1. maila)
arraspa râpe Zientziak
Biologia (1. maila)
arratoi rat Zientziak
Biologia (1. maila)
arratoi musketadun rat musqué Zientziak
Biologia (2. maila)
arratoi musketadun rat musqué (Ondatra zibethicus) Zientziak
Biologia (1. maila)
arrautza œuf Zientziak
Biologia (2. maila)
arrautza-zelula cellule- œuf Zientziak
Biologia (2. maila)
arrisku faktore facteur de risque Zientziak
SVT
arrisku geologiko risque géologique Zientziak
SVT
arriskugarritasun geologiko aléa géologique Zientziak
SVT
arroila fossé Zientziak
Biologia (2. maila)
arroka roche Zientziak
SVT
arroka sedimentario roche sédimentaire Zientziak
SVT
arrokaren disolbatze / urtze dissolution de la roche Zientziak
SVT
arroltze oeuf Zientziak
Biologia (1. maila)
arroltzetik sortze éclosion Zientziak
Biologia (1. maila)
arrosa ondo rosier Zientziak
Biologia (1. maila)
arrosario belar chiendent Zientziak
SVT
arrosel dorade Zientziak
SVT
arrosondo rosier Zientziak
SVT
arrotz intrus Zientziak
Biologia (1. maila)
arrotz étranger Zientziak
Biologia (1. maila)
arrubi arrunta salamandre tachetée Zientziak
Ingurumena (1. maila)
arta soin Zientziak
Biologia (1. maila)
arte chêne vert (Quercus ilex) Zientziak
Biologia (1. maila)
arte chêne vert Zientziak
Ingurumena (1. maila)
arteki fresko poitrine fraîche Zientziak
Biologia (1. maila)
arteki keztatu lard fumé Zientziak
Biologia (1. maila)
artelatz chêne liège Zientziak
Ingurumena (1. maila)
arteria artère Zientziak
SVT
arteria koronario artère coronaire Zientziak
SVT
artikulazio articulation Zientziak
Biologia (2. maila)
artikulazioa articulation Zientziak
Biologia (1. maila)
Artizarra Vénus Zientziak
Astronomia
arto maïs Zientziak
Biologia (2. maila)
artoski avec soin Zientziak
Biologia (1. maila)
artropodo arthropode Zientziak
SVT
artseniko arsenic Zientziak
SVT
artxipote étourneau (Sturnus sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)
Asia Asie Zientziak
Biologia (1. maila)
askazia parenté Zientziak
Biologia (2. maila)
asma asthme Zientziak
SVT
astaputz vesse-de-loup (Lasiosphaera sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)
astaputz vesse de loup Zientziak
SVT
astaza crépis Zientziak
Biologia (1. maila)
astigar érable (Acer sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)
astigar érable (acer) Zientziak
Biologia (1. maila)
astigar érable Zientziak
Ingurumena (1. maila)
astro astre Zientziak
Astronomia
astuntasun pesanteur Zientziak
Astronomia