Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
betirako hortz dent définitive Zientziak
Biologia (1. maila)
bibalbio bivalve Zientziak
Biologia (2. maila)
bibiparo vivipare Zientziak
Biologia (2. maila)
bide voie Zientziak
Biologia (2. maila)
bide-segurtasun sécurité routière Zientziak
SVT
bideragarritasun viabilité Zientziak
Biologia (2. maila)
bigarren mailako ekoizle producteur secondaire Zientziak
Biologia (2. maila)
bigarren mailako karaktere sexual caractère sexuel secondaire Zientziak
SVT
biharamuneko pilula pilule du lendemain Zientziak
SVT
bihi grain Zientziak
Biologia (2. maila)
bihotz coeur Zientziak
SVT
bihotz-erritmo rythme cardiaque Zientziak
SVT
bihotzaren jarduera activité cardiaque Zientziak
Biologia (2. maila)
bihotzaren maiztasun fréquence cardiaque Zientziak
SVT
bihotzeko (iz.) infarctus (cardiaque) Zientziak
Biologia (2. maila)
bihotzeko (izond.) cardiaque Zientziak
Biologia (2. maila)
bihurdura entorse Zientziak
Biologia (2. maila)
bihurtu fouler Zientziak
Biologia (2. maila)
bike poix Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bilaketa-tresna moteur de recherche Zientziak
SVT
bilan bilan Zientziak
Biologia (2. maila)
bilan energetiko bilan énergétique Zientziak
SVT
biligarro grive Zientziak
Biologia (1. maila)
bilo / ile poil Zientziak
SVT
biltze contraction Zientziak
Biologia (1. maila)
binil kloruro chlorure de vinyle Zientziak
SVT
bioaniztasun biodiversité Zientziak
SVT
biodegradagarri biodégradable Zientziak
Biologia (1. maila)
bioleta violette Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bipedo bipède Zientziak
Biologia (1. maila)
biraketa rotation Zientziak
Astronomia
biraketa-ardatz axe de rotation Zientziak
Astronomia
biraketa-mugimendu mouvement de rotation Zientziak
Astronomia
birika poumon Zientziak
SVT
birika albeoloak alvéoles pulmonaires Zientziak
Biologia (2. maila)
birika-albeolo alvéole pulmonaire Zientziak
SVT
biriken aireztatze ventilation pulmonaire Zientziak
Biologia (2. maila)
biriken zirkulazio circulation pulmonaire Zientziak
Biologia (2. maila)
biriketako albeolo alvéole pulmonaire Zientziak
SVT
biriketako arteria artère pulmonaire Zientziak
SVT
biriketako odol-ibili circulation pulmonaire Zientziak
SVT
biriketako zain veine pulmonaire Zientziak
SVT
birsorkuntza régénérescence Zientziak
Ingurumena (1. maila)
birziklapen recyclage Zientziak
Biologia (1. maila)
bisoi europar vison d'Europe Zientziak
Ingurumena (1. maila)
bistako visible Zientziak
Biologia (2. maila)
bitamina vitamine Zientziak
Biologia (1. maila)
bitartekari intermédiaire Zientziak
Biologia (2. maila)
bixika vessie Zientziak
SVT
bixika (ipar.) vessie Zientziak
Biologia (1. maila)