Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
kontsumitzaile consommateur Zientziak
Biologia (2. maila)
kontsumo consommation Zientziak
Biologia (2. maila)
hein bereko constante Zientziak
Biologia (2. maila)
konstelazio constellation Zientziak
Astronomia
gai kimiko constituant chimique Zientziak
Biologia (1. maila)
osatua constitué Zientziak
Biologia (2. maila)
...rekin kontaktuan contact (en) Zientziak
Biologia (2. maila)
kutsakor contagieux Zientziak
Biologia (1. maila)
kutsadura 2 contamination Zientziak
Biologia (2. maila)
antisorgailu contraceptif Zientziak
SVT
kontrazepzio contraception Zientziak
SVT
uzkurtu contracter Zientziak
SVT
biltze contraction Zientziak
Biologia (1. maila)
uzkurdura contraction Zientziak
Biologia (1. maila)
umontziaren uzkurdura contraction utérine Zientziak
Biologia (2. maila)
egiaztatu contrôler Zientziak
Biologia (2. maila)
kontrolatu contrôler Zientziak
Biologia (2. maila)
plaken konbergentzia convergence des plaques Zientziak
SVT
konbergente / hurbilkor convergent Zientziak
SVT
ganbil convexe Zientziak
Biologia (2. maila)
koordenatu coordonnée Zientziak
Astronomia
ezpal copeau Zientziak
Ingurumena (1. maila)
kusku coque Zientziak
Biologia (2. maila)
mitxoleta coquelicot Zientziak
Biologia (1. maila)
mitxoleta coquelicot (Papaver rhoeas) Zientziak
SVT
kusku coquille Zientziak
SVT
koral corail Zientziak
SVT
bele corbeau Zientziak
Biologia (1. maila)
xilko heste cordon ombilical Zientziak
SVT
zilbor hertzea / hestea cordon ombilical Zientziak
Biologia (2. maila)
zilbor-hertze cordon ombilical Zientziak
Biologia (1. maila)
zilbor-heste cordon ombilical Zientziak
Biologia (1. maila)
puianta / ubarroi handi cormoran (Phalacrocorax carbo) Zientziak
SVT
korneoa cornée Zientziak
Biologia (2. maila)
belabeltz corneille Zientziak
Ingurumena (1. maila)
maskor cornet Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhandor cornouiller Zientziak
Ingurumena (1. maila)
zuhandor cornouiller (cornus mas) Zientziak
Biologia (1. maila)
korola corolle Zientziak
Biologia (2. maila)
kortex cortex Zientziak
SVT
kosta côte Zientziak
Biologia (1. maila)
saihets-hezur côte Zientziak
Biologia (1. maila)
kotoneaster cotonéaster (cotoneaster) Zientziak
Biologia (1. maila)
kotiledoi cotylédon Zientziak
Biologia (1. maila)
estaldura couche Zientziak
Biologia (1. maila)
geruza couche Zientziak
SVT
eguzki sartze coucher Zientziak
Astronomia
kuku coucou Zientziak
Ingurumena (1. maila)
kuku coucou gris (Cuculus canorus) Zientziak
SVT
ukondo coude Zientziak
Biologia (1. maila)