Kirola

251 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
gorputzez gorputz corps à corps Kirola
grabitate gravité Kirola
gurpil eta lerratze jarduera activité de roule et de glisse Kirola
gurpil-ohol planche à roulettes Kirola
gurpil, errota roue Kirola
haga perche Kirola
haizemaile éventail Kirola
haltera haltère Kirola
handikap-lasterketa course au handicap Kirola
hantzeko konpresore gonfleur compresseur Kirola
harea-eremu fosse à sable Kirola
harrapaketa joko jeux d’interception Kirola
harrapatze capture Kirola
hatsantu, hatsankatu essoufflé Kirola
helmuga ligne d’arrivée Kirola
herrestan ibili ramper Kirola
horma patinaketa patin à glace (sport) Kirola
idazpuru en-tête Kirola
igan monter Kirola
igaraba loutre Kirola
igerigune bassin Kirola
igeriketa natation Kirola
igerilari nageur Kirola
ingurutxo ronde Kirola
iragan franchir Kirola
irristailu gurpildun patin à roulettes Kirola
itsas-izar étoile de mer Kirola
itsas-sagarroi oursin Kirola
itzuli tourner Kirola
itzulikarazi faire rouler Kirola
itzulikatu contourner, enrouler Kirola
itzulipurdi culbute, roulade, rotation Kirola
itzulipurdika ari izan rouler Kirola
itzulneurri braquet Kirola
jaurtigai projectile Kirola
jausgailu parachute Kirola
jautsi descendre Kirola
jauzi-ohol tremplin Kirola
jauzi-soka corde à sauter Kirola
jauzi-zango jambe d’appel, pied d’appel Kirola
jauzitoki sautoir Kirola
jokaldi manche (partie) Kirola
joko-atorra chasuble, dossard Kirola
joko-zapi foulard de jeux Kirola
jokozain arbitre Kirola
jomuga cible Kirola
judoka judoka Kirola
juntura, junta articulation Kirola
kirol gimnastika gymnastique sportive Kirola
klaskagailu claquoir Kirola