Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
ahozko kalkulu calcul oral Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
AHT TGV Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
ahuntz chèvre Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
ahuntz-praka giroflée (Cheiranthus sp.) Zientziak
Biologia (1. maila)
ahuntz-sahats saule marsault Zientziak
Ingurumena (1. maila)
ahur concave Zientziak
Biologia (2. maila)
ahur (esku ahur) paume de la main Zientziak
Biologia (1. maila)
ahurtara poignée de ... (contenance) Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
ahuspez sur le ventre Kirola
aieru, konjektura ed conjecture Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aieruz erran, aieruz pentsatu, konjekturatu, usnatu, antzeman conjecturer Matematika
Matematika (1. eta 2. maila)
aihen liane Zientziak
Ingurumena (1. maila)
aihen zuri clématite (cematis) Zientziak
Biologia (1. maila)
aihenzuri clématite (Clematis) Zientziak
SVT
aihotz serpe Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
ainara hirondelle Zientziak
Biologia (1. maila)
ainarra, ilarka bruyère Zientziak
Ingurumena (1. maila)
aingeruen kariloi carillon des anges Teknologia
Teknologia (1. maila)
aingura ancre Teknologia
Teknologia (1. maila)
aintzineko ascendant (nom) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aintzira étang Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
aintzira lac Zientziak
SVT
aire arnasketa respiration aérienne Zientziak
Biologia (2. maila)
aire bahitu air emprisonné Teknologia
Teknologia (1. maila)
aire bota expirer Zientziak
Biologia (2. maila)
aire botatze expiration Zientziak
Biologia (2. maila)
aire botatze (bio) expiration (d'air) Zientziak
Biologia (1. maila)
aire eta itsas aéronaval Historia - Geografia
Geografia Lizeoan
aire garraio transport aérien Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aire gune chambre à air Zientziak
Biologia (1. maila)
aire hartze inspiration Zientziak
Biologia (2. maila)
aire inguru milieu aérien Zientziak
Biologia (2. maila)
aire-gaizto foudre Historia - Geografia
Historia 4.a
aire-ganbera chambre à air Zientziak
Biologia (1. maila)
aire-ganbera chambre à  air Teknologia
Teknologia (1. maila)
airea hartu inspirer Zientziak
Biologia (2. maila)
aireko baloi ballon de baudruche Kirola
aireportu aéroport Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
aisialdi loisir (activités de) Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
aisialdi guneak espaces de loisirs Historia - Geografia
Geografia 3. zikloan
aita père Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
aitatxi grand-père Euskara / Literatura
Gure ikasgelako lexikoa
aitortu confesser (se) (kofesatu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aitzin gorputz-adar membre inférieur Zientziak
Biologia (1. maila)
aitzin solas préambule (HH-Oro.) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
aitzinamendu avancée Historia - Geografia
Historiaurreko aztarnak Euskal Herriko mendietan
aitzinamendu progrès Teknologia
Teknologia 2. mailan
aitzinapen higidura mouvement d’avance Teknologia
Teknologia 2. mailan
aitzinatze progression Kirola
aitzindarien espiritu esprit pionnier (bidegile) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)