Xedearen presentatzea

Ibilaldi literarioaren presentatzea : helbürü pedagogikoak, parte hartzale bakotxaren eginbeharrak.

Animazionearen argazki zonbait ere ikusgei.